Czym jest warstwa ozonowa, jaka jest jej dziura i jak ją chronić

Co to jest warstwa ozonowa

Warstwa ozonowa to jedna z różnych warstw tworzących atmosferę ziemską. Występuje na dużych wysokościach, w przybliżeniu między 15 km a 50 km, a dokładniej koncentruje się głównie między 20 a 30 km, to znaczy jest to warstwa atmosfery znana jako stratosfera.

Poniżej stratosfery znajduje się troposfera, a powyżej mezosfera, termosfera i egzosfera.

Zadaniem warstwy ozonowej, która składa się z różnych gazów, jest ochrona Ziemi przed promieniowaniem słonecznym promieni ultrafioletowych. Dlatego ma on pierwszorzędne znaczenie w życiu na ziemi.

Nie jest to ciało stałe, ale obszar, w którym gromadzi się wytwarzające go gazy.

Dziura w warstwie ozonowej i jej konsekwencje

Substancja ta była od dawna mierzona w stratosferze i już wcześniej potwierdzono, że jej objętość spada wiosną, a następnie powraca do swojej zwykłej objętości, kiedy w latach 70. XX wieku odkryto znaczne zmniejszenie stężenia ozonu, głównie w Obszar Antarktyki.

Naukowcy doszli do wniosku, że ta redukcja, zwana dziurą w warstwie ozonowej, może być generowana przez gromadzenie się gazów wytwarzanych przez tak zwane związki chlorofluorowęglowodorowe (CFC) stosowane jako płyn chłodzący zarówno na poziomie przemysłowym, jak i w produktach do użytku. codziennie, jak niektóre aerozole, spraye i urządzenia.

W 1987 r. Przegłosowano tzw. Protokół Montrealski, zakładający ograniczenie stosowania tych gazów CFC i ostateczne wyeliminowanie z rynku produktów zawierających substancje szkodliwe dla warstwy ozonowej.

Może Cię też zainteresować .. Wskazówki dotyczące podróżowania i jednoczesnej dbałości o środowisko

Konsekwencje dziury ozonowej

Konsekwencje dziury ozonowej i zniszczenia lub pogorszenia stanu zdrowia ludzi, jakie może ona spowodować, są poza dyskusją i naukowo udowodnione.

Uszkodzenia obejmują zmiany skórne, przedwczesne starzenie i niektóre rodzaje raka skóry. Może również powodować problemy z oczami i wzrokiem, takie jak zaćma, a także poważne uszkodzenie układu odpornościowego.

Środki pomagające chronić i odbudowywać warstwę ozonową

Jak już skomentowaliśmy, głównym środkiem, jaki podjęto w celu złagodzenia narastania dziury ozonowej, ochrony i odtworzenia jej objętości, zwłaszcza w rejonie Antarktyki, gdzie znajduje się tak zwana dziura, był protokół montrealski.

W dużej mierze gazy CFC zostały zastąpione przez wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), które są nieszkodliwe dla warstwy ozonowej, ale negatywnie wpływają na wzrost temperatury naziemnej zwany efektem cieplarnianym, dlatego jest remedium i choroba w tym samym czasie.

Szacuje się, że do połowy XXI wieku nie będzie zmian w składzie ani objętości warstwy ozonowej, czyli wtedy, gdy szacuje się, że środki ochrony tej warstwy pozwolą odzyskać objętość dopiero przed 1980 rokiem wokół rok 2075.

Co to jest warstwa ozonowa

Błędne przekonania

Podobnie, chociaż największy spadek zawartości ozonu występuje na biegunie południowym, nie jest prawdą, że jest to jedyne miejsce, ale raczej miejsce, w którym łatwiej jest go badać ze względu na skład atmosferyczny obszaru i stężenia gazów, ale jest to coś, co wpływa na na całej planecie.

To również może Cię zainteresować ... Nowy Jork będzie miał ponad 9000 ogrodów deszczowych

Ponieważ chlor jest głównym czynnikiem niszczącym warstwę ozonową, wiele głosów twierdziło, że ta substancja chemiczna jest również wytwarzana naturalnie, ale wykazano, że w przeciwieństwie do sztucznie wytworzonego, chlor wytwarzany przez naturę, głównie w wyniku działania wulkany, łatwo rozpuszcza się w chmurach, co nie ma miejsca w przypadku CFC, który nie rozpuszcza wody.

Podobne Artykuły