Ekoturystyka. Co to jest i jakie są jego zalety i wady

Co to jest ekoturystyka

Dzisiaj będziemy mówić o ekoturystyce, ale nie możemy o niej mówić bez wchodzenia w nią, nawet jeśli jest to wprowadzenie do tematu turystyki i wszystkiego, co się z nią wiąże.

Chociaż wiele osób będzie zaskoczonych, turystyka jest obecnie jedną z głównych form produkcji. To niezwykle duży rynek, który według UNWTO (Światowej Organizacji Turystyki) generuje około 5 miliardów dolarów dziennie i przemieszcza 20 procent światowej populacji (ponad 1,4 miliarda ludzi), która zarabia co najmniej jedna wycieczka turystyczna rocznie.

Konsekwencje na poziomie społecznym i środowiskowym są bardzo skrajne. Wzrost liczby osób podróżujących każdego roku jest wykładniczy, podobnie jak konsekwencje.

Ekoturystyka, a przynajmniej idea ekoturystyki na papierze, rodzi się jako pojęcie sprzeczne z konwencjonalnym modelem turystyki i poszukuje równowagi, podobnie jak turystyka zrównoważona stosowana w środowisku miejskim.

ekoturystyka

Zalety ekoturystyki

Zobaczmy teraz, jakie są zalety ekoturystyki. Jedną z zalet jest wpływ ekoturystyki na środowisko, który jest mniejszy niż w przypadku tradycyjnej turystyki, chociaż nie jest to wpływ zerowy, jak twierdzi wielu promotorów, gdyż jest to niemożliwe.

Sprzyja poszanowaniu lokalnych tradycji i kultur oraz przynosi korzyści ekonomiczne lokalnej ludności (poprzez dochody uzyskiwane z działalności). To robi różnicę w porównaniu z turystyką tradycyjną, z której korzystają głównie duże sieci restauracji, hotele i biura podróży, zazwyczaj międzynarodowe koncerny.

Możesz być też zainteresowany .. Szczelinowanie, co to jest i co to za gaz w bardzo wysokiej cenie

Część korzyści płynących z ekoturystyki jest wykorzystywana do lokalnego utrzymania i ochrony, zarówno ludności, jak i środowiska.

Wady ekoturystyki

Jedną z głównych wad ekoturystyki jest to, że chociaż ślad środowiskowy jest mniejszy niż w przypadku turystyki masowej, nadal przemieszcza się duża masa ludności (i generuje odpady).

Oznacza to również, że wiele budynków służy turystom i nie da się ich ograniczyć, zwłaszcza gdy to właśnie turyści zapewniają utrzymanie miejscowej ludności.

Różnica społeczna między tymi, którzy odwiedzają i mają na to pieniądze, a między tymi, którzy muszą służyć, sprzątać i zabawiać tych gości, jest tak samo fatalna, jak w przypadku tradycyjnej turystyki i nie robi nic, aby zmienić sytuację, poza stawianiem warstwa zielonej farby do nierówności.

Zagrożenia ekoturystyczne

Zagrożenia ekoturystyki są takie same, jak w przypadku turystyki konwencjonalnej. Przeludnienie jest bardzo trudne do opanowania, zwłaszcza gdy miejsce staje się „modne”.

Powoduje to również problem dla gleby i wód w tych miejscach, niezależnie od tego, czy ludzie dojeżdżają do nich samochodem, czy innymi środkami transportu, takimi jak łodzie i autobusy.

Zabudowy, na których mieszkali turyści, a także teren pod uprawę żywności, pochodzą bezpośrednio z okolicznych obszarów przyrodniczych.

Odpady generowane przez turystów i turystykę, a także wydatki na energię (wodę, prąd) są nadal ogromne i mają bezpośredni wpływ na środowisko.

Może Cię również zainteresować ... 10 najbardziej niebezpiecznych korporacji międzynarodowych na świecie

Dzikie zwierzęta są dotknięte zmniejszeniem się ich siedlisk, hałasem, chodzeniem ludzi i innymi osobami, co znacznie zmienia ich samopoczucie.

Różnica między ekoturystyką a turystyką wiejską

Różnica między ekoturystyką a turystyką wiejską polega na tym, że przynajmniej w teorii ekoturystyka poszukuje nowego związku ze środowiskiem, kulturą i lokalną ludnością, podczas gdy turystyka wiejska jest ucieczką do miasta w głębi kraju Oznacza to, że jest to odpowiednik wycieczki na plażę lub do miejskiego centrum turystycznego, bez jakiejkolwiek świadomości lub celu na rzecz środowiska, ale z „czymś zielonym” do zobaczenia.

Podobne Artykuły