Globalne ocieplenie. Jakie są jego przyczyny, konsekwencje i co możemy zrobić?

Co to jest globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie to postępujący wzrost temperatury atmosfery planety Ziemia, którą można zmierzyć bezpośrednio poprzez zmiany w różnych regionach, za pomocą satelitarnych pomiarów temperatury oraz za pomocą pomiarów stężenia CO2 w atmosferze.

Przyczyny i konsekwencje globalnego ocieplenia

Naukowcy i ekolodzy są coraz bardziej zaniepokojeni obecną sytuacją, ponieważ krzywa ocieplenia jest bardziej stroma w górę, a wzrost jest raczej wykładniczy niż stopniowy. Zobaczmy, jakie są przyczyny i konsekwencje globalnego ocieplenia.

Jakie są przyczyny globalnego ocieplenia?

Przyczyny są różne, niektóre ze sobą powiązane, a inne nie, ale prawie całkowicie związane z działalnością człowieka. Jest to jeden z powodów, dla których wielu naukowców zostało zakwalifikowanych jako antropocen, termin pierwotnie ukuty przez Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii Paula Crutzena, który definiuje obecny etap geologiczny jako etap naznaczony śladami człowieka, zarówno z powodu zanieczyszczenia, jak i zmian. klimat, a także inne zmiany, które strukturalnie wpływają na równowagę planety, takie jak wylesianie i izotopy radioaktywne.

Wśród przyczyn globalnego ocieplenia są przyczyny ludzkie i naturalne, a wśród przyczyn ludzkich - stężenie CO2, sadza atmosferyczna i aerozole antropogeniczne, chociaż ta ostatnia jest przedmiotem dyskusji.

Nie-ludzkie przyczyny, które są badane i których wnioski są raczej sprzeczne z przypisaniem roli w tej materii, to głównie te związane z promieniowaniem słonecznym i ruchem osi Ziemi.

przyczyny globalnego ocieplenia

Stężenie CO2 w atmosferze

Koncentracja i akumulacja CO2 w atmosferze jest procesem, który rozwija się coraz większy w ciągu ostatnich 200 lat, początkowo pod znakiem rewolucji przemysłowej i spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny i olej. .

Pomimo tego, że akumulację CO2 docenia się od ponad wieku, to dopiero po drugiej wojnie światowej rozpoczęto precyzyjne pomiary. W tamtych latach spalanie paliw kopalnych wzrosło w wielu częściach świata wraz ze wzrostem liczby samochodów.

Do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku wielu naukowców polegało na fakcie, że CO2 jest absorbowany przez oceany i roślinność, dopóki Charles Keeling nie wykazał, że dwutlenek węgla gromadzi się w znacznym stopniu w atmosferze.

Globalne ocieplenie.  Jakie są jego przyczyny, konsekwencje i co możemy zrobić 1

Dziś mówi się, że stężenia CO2 są podobne do tych sprzed setek tysięcy lat, kiedy człowiek nie istniał i że jest to pierwszy przypadek powtórzenia się tej sytuacji.

Możesz być również zainteresowany ... 5 cywilizacji zniknęło w wyniku zmian klimatycznych

Nagromadzenie CO2 i innych gazów, takich jak metan, powoduje tzw . Efekt cieplarniany . W atmosferze rośnie również metan:

rozwiązania dla globalnego ocieplenia

Sadza atmosferyczna

Po wzroście CO2 sadza atmosferyczna, zwana także sadzą, jest uważana za drugą przyczynę globalnego ocieplenia. Wpływa na ocieplenie do dwóch kilometrów nad poziomem morza, z jednej strony uwydatniając efekt CO2 i podnosząc ciepło w zimnych regionach, takich jak Arktyka. Cząsteczki sadzy mają zdolność pochłaniania promieniowania słonecznego i przyczyniają się do topnienia lodu i lodowców.

Spraye w aerozolu

Istnieją aerozole naturalne, ale także te stworzone przez człowieka, czyli naturalne i antropogeniczne, mogą wpływać na klimat. Pierwszego nie można kontrolować, ale drugiego można.

Jednak pomimo podejrzeń co do związku aerozoli antropogenicznych z globalnym ociepleniem, według Międzyrządowego Zespołu ds.Zmian Klimatu Biura ONZ ds. i sadzy w globalnym ociepleniu pomiary skutków aerozoli są niepewne, ponieważ „w dużym stopniu zależą od szacunków z globalnych badań modelowych, które są dziś trudne do zweryfikowania”.

Słońce

Istnieje teoria, że ​​własne promieniowanie słoneczne może spowodować wzrost temperatury, ale istnieją naukowe twierdzenia, które mówią inaczej.

Jednym z nich jest to, że pomiary emisji słonecznej, które istnieją od 1978 r., Pokazują, że nie zaszły żadne znaczące zmiany.

Inny powód jest związany ze stratosferą lub atmosferą zewnętrzną, która nie zmienia temperatury ani nie zmienia się w kierunku ocieplenia.

Orbita Ziemi

Orbita Ziemi porusza się, co zostało naukowo udowodnione, ale ruch ten nie jest tak szybki, aby przypisać temu powodowi topnienie regionów polarnych.

Jak widzimy, przyczyny globalnego ocieplenia związane z działalnością człowieka mają znacznie większą wagę z naukowego punktu widzenia niż teorie, które postrzegają tę zmianę jako coś z natury Ziemi.

Możesz być również zainteresowany ... Energia wiatrowa. Co to jest i jakie są zalety i wady

Jakie są konsekwencje globalnego ocieplenia?

To, czym naukowcy martwią się od dziesięcioleci i coraz więcej ludzi, to konsekwencje, jakie globalne ocieplenie może mieć dla życia, jakie znamy do tej pory.

Coraz wyższe temperatury. Wpływa to na życie na Ziemi na wiele sposobów, zmuszając wiele osób do przemieszczania się z powodu braku wody i żyznej ziemi.

Okres suszy Susze są bezpośrednią i główną konsekwencją podwyższonych temperatur w regionach, które same w sobie są jałowe i mają niewielkie opady.

Utrata różnorodności biologicznej. Zmiana klimatu i globalne ocieplenie spowodują zanikanie gatunków zwierząt i roślin oraz drastyczne zmiany w ekosystemach.

Narastające burze i huragany. Istnieją naukowe kontrowersje w tym zakresie, ale są tacy, którzy bronią, że nie można udowodnić związku między najsilniejszymi huraganami a globalnym ociepleniem, ale istnieją bardzo niepokojące korelacje w tym zakresie między wzrostem temperatury powierzchni mórz a intensywnością huragany, jak widać na tym wykresie:

konsekwencje globalnego ocieplenia

Rozprzestrzenianie się szkodników i chorób. Zmiany klimatu na ciepło mogą prowadzić do wzrostu liczby szkodników i chorób.

Topnienie lodowców i biegunów . Każdego roku lodowce topnieją coraz częściej i szybciej. Strefy polarne odnotowują również co roku nowy rekord temperatury. Na przykład w tym roku wzrosły temperatury na Antarktydzie

Podnoszący się poziom mórz. Strefy topniejących lodowców podnoszą poziom mórz, karając regiony przybrzeżne i zmieniając proporcje wody słodkiej i słonej, co wpływa na życie ludzi i zwierząt. Ponadto powoduje to silne powodzie na obszarach wysp lub wałów przeciwpowodziowych.

Pożary lasów. Pożary lasów nasiliły się, w niektórych przypadkach były dość niszczycielskie, jak w przypadku pożarów australijskich w tym roku. Prowadzi to również do wypalania hektarów lasów, zwiększając poziom CO2 w atmosferze i redukując drzewa, które mogłyby przyczynić się do ich obniżenia.

Jaki jest najlepszy sposób zapobiegania globalnemu ociepleniu?

Może się wydawać, że spotkanie malutkich istot ludzkich z czymś tak wielkim jak globalne ocieplenie może wydawać się bardzo wielkie, ale widząc, że przyczyny są głównie spowodowane przez ludzi, należy je wziąć pod uwagę.

Możesz być także zainteresowany ... Efekt cieplarniany: przyczyny i konsekwencje globalnego ocieplenia

Co możemy zrobić, aby zapobiec globalnemu ociepleniu poprzez nasze małe codzienne gesty:

Ogranicz korzystanie z samochodu. Najlepszym sposobem na ograniczenie korzystania z tych pojazdów jest korzystanie z transportu publicznego i rowerów. W małych miastach czy miasteczkach można też dojść do miejsc, co też jest bardzo dobre dla zdrowia.

Oszczędzać energię. Używaj wydajnych urządzeń, włączaj gniazdka, wyłączaj urządzenia w trybie czuwania i odłączaj ładowarki elektryczne. Możemy również oszczędzać energię na ogrzewaniu, na przykład lekko owijając się w pomieszczeniu, aby obniżyć temperaturę systemu grzewczego o jeden lub dwa stopnie.

jak uniknąć globalnego ocieplenia

Spożywaj mniej mięsa. Istnieje bezpośredni związek między mięsem a wzrostem temperatury atmosferycznej, ponieważ ilość CO2 potrzebna do wytworzenia tej żywności jest znacznie większa niż w przypadku białek roślinnych. Oprócz powodów środowiskowych istnieją etyczne, zdrowotne i empatyczne powody, dla których należy spożywać mniej mięsa.

Rozwijaj nasze jedzenie. Oczywiście nie jest to coś, co każdy może zrobić, ale w miarę możliwości pomaga to ograniczyć przemieszczanie, transport żywności i poprawia jakość żywności.

Zmniejszaj, przetwarzaj i ponownie wykorzystuj. Zminimalizuj zużycie. Przed zakupem zadaj sobie pytanie, czy naprawdę tego potrzebujesz. To samo, jeśli zamierzasz zrobić prezent. Przetwarzaj wszystkie te, które mogą mieć drugie życie, lub kupuj produkty z drugiej ręki. Używaj rzeczy ponownie, póki mogą służyć.

Recykling wody. Istnieją różne sposoby recyklingu wody. przez zbiorniki zbiera się deszczówkę lub oddziela szarą wodę od prysznica lub pralki w celu jej przefiltrowania i ponownego wykorzystania, np. do nawadniania ogrodu.

Zwiększ energię odnawialną. Energia odnawialna do użytku prywatnego lub biznesowego jest sposobem na zmniejszenie wpływu tego przemysłu na emisje CO2.

Sadzić drzewa. Drzewa, oprócz tego, że dają nam cień i są bardzo piękne pod względem ozdobnym, pomagają zredukować CO2 w atmosferze. Weź udział w akcjach ponownego zalesiania lub posadź drzewa w swoim ogrodzie.

Informuje, edukuje innych i wymaga od władz miejskich, regionalnych lub krajowych odpowiednich działań.

Jakie inne inicjatywy przychodzą Ci do głowy? Zostaw je w komentarzach!

Podobne Artykuły